Dýchání při cvičení jógy

Dýchání při cvičení jógy

Při cvičení ásan je velmi důležité hluboce dýchat nosem, pomalu a pravidelně, pokud možno potichu. Pokud se nějaká pozice daří s obtížemi, dech se začne přirozeně zrychlovat. Je žádoucí zachytit tento moment a vědomě se snažit dýchání zpomalit. Existují také jednoduchá pravidla sladění dechu se vstupem a výstupem do některých skupin pozic. Předklony jsou prováděny při výdechu, výstup z těchto předklonů při nádechu.

Záklony je třeba dělat při nádechu, pak se více otevírá hrudní koš, což přispívá k hlubšímu záklonu. Návrat ze záklonu probíhá spolu s výdechem. Při cvičení zkrutů je důležité nejprve při nádechu vytáhnout co nejvíce páteř směrem nahoru, a pak při výdechu udělat zkrut. Následně se při nádechu provádí výstup ze zkrutů. Pokud se provádí pozice na protažení nějaké konkrétní části těla, například zadní části nohou, pak má smysl soustředit se na tuto část. V tomto případě je nejlepší se při nádechu soustředit na oblast pupku, protože tam je střed našeho těla, a při výdechu přesunout pozornost do protahované části těla a více ji uvolnit.